Lodno

Zmluvy, Dohody 2012

Dohoda č. 73/§50j/2012 o poskytnutí príspevku na podporu v zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami

strana č.1    strana č.2   strana č.3   strana č.4   strana č.5   strana č.6

a fakturácie za dielo a dodanie projektovej dokumentácie

Zmluva číslo 201205097 o dodávke vody z verejného vodovodu.

zverejnené dňa 24.12.2012

 

Zmluva o združenej dodávke plynu

zverejnené dňa 05.12.2012

 

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

zverejnené dňa 11.10.2012

 

Nájomná zmluva č. 1/2012

zverejnené dňa 01.09.2012

 

Kúpna zmluva na kúpu parcely KN E č.1349

zverejnené dňa 30.08.2012

 

Dohoda č.60/§50j/2012 o poskytnutí príspevku na podporu v zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami

zverejnené dňa 25.07.2012

 

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

zverejnené dňa 22.07.2012

 

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

zverejnené dňa 22.07.2012

 

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

zverejnené dňa 22.07.2012

 

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

zverejnené dňa 22.07.2012 

 

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

zverejnené dňa 22.07.2012 

 

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

zverejnené dňa 22.07.2012 

 

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

zverejnené dňa 22.07.2012

 

Zmluva č. 1/2012 o poskytnutí dotácií na základe Všeobecne záväzného nariadenia

zverejnené dňa 20.04.2012

 

Zmluva č. MK-6/2012/7.1 o poskytnutí dotácie

zverejnené dňa 12.04.2012

 

Dohoda č.237/2012/D o vyplňovacom práve k blankozmenke

zverejnené dňa 31.01.2012

 

Zmluva č.100/2012/UZ o kontokorentnom úvere

zverejnené dňa 31.01.2012