Lodno

Zmluvy 2020

Dodatok č.1 k poistnej zmluve
zverejnené dňa 12.10.2020

Dodatok č.2 k poistnej zmluve
zverejnené dňa 12.10.2020

Kúpna zmluva
zverejnené dňa 5.9.2020

Kúpna zmluva
zverejnené dňa 2.9.2020

Kúpna zmluva
zverejnené dňa 2.9.2020

Nájomná zmluva č.1
zverejnené dňa 2.9.2020

Zmluva o bezplatnom prenájme techniky
zverejnené dňa 21.8.2020

Zmluva o spolupráci
zverejnené dňa 11.7.2020

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby
zverejnené dňa 10.7.2020

Dodatok č.3 o zbere a preprave komunálneho odpadu
zverejnené dňa 19.5.2020

Dodatok k zmluve o dielo
zverejnené dňa 25.4.2020

Zmluva o dielo
zverejnené dňa 25.4.2020

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 15.4.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
zverejnené dňa 1.4.2020

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 31.3..2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z DPO
zverejnené dňa 19.3..2020

Zmluva o poskytovaní servisných služieb
zverejnené dňa 10.3..2020

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 28.2.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie
zverejnené dňa 28.2.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom
zverejnené dňa 4.2.2020

Zmluva o spolupráci pri financovaní
zverejnené dňa 21.1.2020