Lodno

Zmluvy 2021

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní auditorských služieb
zverejnené dňa 15.12.2021

Dodatok č.2 k zmluve o prenájme tlačiarne
zverejnené dňa 24.11.2021

Zmluva o akceptácií platobných kariet
zverejnené dňa 11.11.2021

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
zverejnené dňa 30.10.2021

Zmluva o poskytovaní služieb
zverejnené dňa 15.10.2021

Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
zverejnené dňa 31.5.2021

Zmluva o dielo
zverejnené dňa 14.5.2021

Zmluva o dielo
zverejnené dňa 14.5.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie zo zdrojov Dobrovoľnej hasičskej ochrany
zverejnené dňa 14.5.2021

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 30.4.2021

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 30.4.2021

Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania
zverejnené dňa 27.3.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb
zverejnené dňa 27.3.2021

Zmluva o spolupráci
Darovacia zmluva
zverejnené dňa 3.3.2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
zverejnené dňa 28.2.2021

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke
zverejnené dňa 17.3.2021

Zmluva o spolupráci
zverejnené dňa 3.3.2021

Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie
zverejnené dňa 28.2.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie
zverejnené dňa 28.2.2021

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 28.2.2021

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 26.2.2021

Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania
zverejnené dňa 14.2.2021

Zmluva o poskytovaní služieb 
zverejnené dňa 8.2.2021

Zmluva o poskytovaní služieb
zverejnené dňa 23.1.2021

Zmluva o poskytovaní služieb
zverejnené dňa 15.1.2021

---------------------NÁJOMNÉ ZMLUVY----------------------

Nájomná zmluva(Tatiana Káčerová.)

Nájomná zmluva(Ľubomír Valiašek.)

Nájomná zmluva(Martin Suriak.)

Nájomná zmluva(Natália Heltová.)

Nájomná zmluva(Soňa Vilčeková.)

----------------------------------------------------------------------

zverejnené dňa 2.1.2021