Lodno

Zmluvy 2021

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní auditorských služieb
zverejnené dňa 15.12.2021

Dodatok č.2 k zmluve o prenájme tlačiarne
zverejnené dňa 24.11.2021

Zmluva o akceptácií platobných kariet
zverejnené dňa 11.11.2021

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
zverejnené dňa 30.10.2021

Zmluva o poskytovaní služieb
zverejnené dňa 15.10.2021

Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
zverejnené dňa 31.5.2021

Zmluva o dielo
zverejnené dňa 14.5.2021

Zmluva o dielo
zverejnené dňa 14.5.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie zo zdrojov Dobrovoľnej hasičskej ochrany
zverejnené dňa 14.5.2021

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 30.4.2021

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 30.4.2021

Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania
zverejnené dňa 27.3.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb
zverejnené dňa 27.3.2021

Zmluva o spolupráci
Darovacia zmluva
zverejnené dňa 3.3.2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
zverejnené dňa 28.2.2021

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke
zverejnené dňa 17.3.2021

Zmluva o spolupráci
zverejnené dňa 3.3.2021

Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie
zverejnené dňa 28.2.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie
zverejnené dňa 28.2.2021

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 28.2.2021

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 26.2.2021

Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania
zverejnené dňa 14.2.2021

Zmluva o poskytovaní služieb 
zverejnené dňa 8.2.2021

Zmluva o poskytovaní služieb
zverejnené dňa 23.1.2021

Zmluva o poskytovaní služieb
zverejnené dňa 15.1.2021

---------------------NÁJOMNÉ ZMLUVY----------------------

Nájomná zmluva(Tatiana Káčerová.)

Nájomná zmluva(Ľubomír Valiašek.)

Nájomná zmluva(Martin Suriak.)

Nájomná zmluva(Natália Heltová.)

Nájomná zmluva(Soňa Vilčeková.)

Nájomná zmluva(Mária Pavlíková.)

Nájomná zmluva(Monika Romanová)

Nájomná zmluva(Ingrid Vnuková)

Nájomná zmluva(Jarmila Hofferová)

Nájomná zmluva(Martina Konušíková)

Nájomná zmluva(Nikola Hofferová)

Nájomná zmluva(Viera Pauerová)

Nájomná zmluva(Eva Heltová)

Nájomná zmluva(Jaroslav Kuriak)

Nájomná zmluva(Lukáš Franek)

Nájomná zmluva(Monika Šutá)

Nájomná zmluva(Matúš Hanidžiar)

Nájomná zmluva(Pavol Lisko)

Nájomná zmluva(Jana Mitková)

Nájomná zmluva(Marta Strelčíková)

----------------------------------------------------------------------

zverejnené dňa 2.1.2021