Lodno

Zmluvy, Dohody 2015

 

Správa o audite

zverejnené dňa 31.12.2015

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

zverejnené dňa 31.12.2015

Zmluva o výpožičke vozíka

zverejnené dňa 31.12.2015

Darovacia zmluva

zverejnené dňa 28.12.2015

Darovacia zmluva

zverejnené dňa 28.12.2015

Dohoda č. 15/25/012/119 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

zverejnené dňa 28.12.2015

Dohoda č. 15/25/010/138 o pomoci v hmotnej núdzi

zverejnené dňa 28.12.2015

Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01

zverejnené dňa 28.12.2015

Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 793/2013/U/Z

zverejnené dňa 01.12.2015

Dodatok č.2 k zmluve č. 1982 o zabezpečení zberu odpadov

zverejnené dňa 01.12.2015

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 30.10.2015

Dodatok č. 1 k dohode o pomoci v hmotnej núdzi
zverejnené dňa 30.10.2015

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
zverejnené dňa 28.10.2015

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
zverejnené dňa 15.10.2015

Návrh poistnej zmluvy
zverejnené dňa 8.10.2015

Zmluva o dielo
zverejnené dňa 15.10.2015

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.1794/2015/D
zverejnené dňa 08.10.2015

Zmluva o termínovanom úvere
zverejnené dňa 08.10.2015

Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení externého manažmentu projektu číslo 034-11-2231-001

zverejnené dňa 12.09.2015

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA02656
zverejnené dňa 08.09.2015

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
zverejnené dňa 08.09.2015

Dohoda o úhrade záväzkov klubu voči Slovenskému futbalovému zväzu
zverejnené dňa 07.09.2015

Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí insvestora
zverejnené dňa 20.08.2015

Zmluva č.07/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 
zverejnené dňa 13.08.2015

Zmluva o poskytnutí služieb na externý manažment projekt 
zverejnené dňa 29.07.2015

Zmluva o dielo
zverejnené dňa 27.07.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
zverejnené dňa 09.07.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
zverejnené dňa 20.07.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
zverejnené dňa 09.07.2015

Zmluva o úvere
zverejnené dňa 01.07.2015

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere 

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 070/2.1 MP/2013
zverejnené dňa 25.06.2015

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 25.06.2015

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 29.05.2015

Dodatok č.1/2015 ku Kúpnej zmluve - printio, s.r.o.

strana 1 , strana 2

zverejnené dňa 15.04.2015

Dohoda č.21/2015 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania
strany 1,3,5,7,9,11 ; strany 2,4,6,8,10,12
zverejnené dňa 31.03.2015

Zmluva o spolupráci
strana 1, strana 2, strana 3
zverejnené dňa 27.03.2015

Zmluva o spolupráci

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č.5403583
strana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6
zverejnené dňa 10.03.2015

Kúpno-predajná zmluva č.22
zverejnené dňa 27.02.2015

Zmluva o vystavení záruky č. 51/2015/BZ 
strana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6
zverejnené dňa 26.02.2015

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytového domu
zverejnené dňa 26.02.2015

Zmluva o pôžičke
zverejnené dňa 26.02.2015

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.367/2015/D
strana 1,
strana 2, strana 3
zverejnené dňa 26.02.2015

Zmluva o dielo
zverejnené dňa 13.02.2015

Návrh na vklad
zverejnené dňa 05.02.2015

Zmluva o prevode nehnuteľností - Kúpna zmluva
zverejnené dňa 05.02.2015

ZMLUVA O NÁJME POZEMKU  

zverejnené dňa 20.01.2015

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2005 

Zmluva o poskytnutí dotácii na základe Všeobecného záväzného nariadenia 

zverejnené dňa 01.01.2015