Lodno

Zmluvy, Dohody 2017

Záložná zmluva
zverejnené 27.12.2017

Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: Peňažný dar
zverejnené 25.12.2017 

Zmluva o dodávke plynu
zverejnené 18.12.2017

Auditorská správa za rok 2016
zverejnené 14.12.2017

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
zverejnené 5.12.2017

Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: Peňažný dar
zverejnené 30.11.2017

Ukončenie zmluvy o dielo
zverejnené 30.11.2017

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
zverejnené 9.11.2017

Zmluva o budúcej zmluve
zverejnené 31.10.2017

Darovacia zmluva
zverejnené 25.10.2017

Zmluva o bezplatnom prenájme techniky
zverejnené 13.10.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov
zverejnené 10.10.2017

Rámcová kúpna zmluva
zverejnené 10.10.2017

Mandátna zmluva
zverejnené 28.9.2017

Zmluva o výpožičke podperných bodov
zverejnené 21.9.2017

Zmluva o dielo
zverejnené 18.9.2017

Zmluva
Predmet zmluvy: Plastové okná
zverejnené 8.9.2017

Dodatok k zmluve o úvere
zverejnené 30.8.2017

Nájomná zmluva
Prenajímateľ: Slovenský vodohospodárenský podnik
zverejnené 12.8.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie
zverejnené 2.8.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
zverejnené 28.6.2017

Zmluva o spolupráci
zverejnené 11.6.2017

Záložná zmluva
zverejnené 26.5.2017

Zmluva o poskytovaní služieb a licenčná zmluva
zverejnené 23.5.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie
zverejnené 9.5.2017

Verejná vyhláška
Predmet zmluvy: Oznámenie o začatí územného konania
zverejnené 9.5.2017

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
zverejnené 31.3.2017

Zmluva o poskytovaní servisných služieb
zverejnené 6.4.2017

Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: Peňažný dar
zverejnené 31.3.2017

Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
zverejnené 15.3.2017

Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
zverejnené 13.3.2017

Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: Peňažný dar
zverejnené 28.2.2017

Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: Peňažný dar
zverejnené 13.2.2017

Súhrnný návrh poistnej zmluvy
zverejnené 25.1.2017

Rámcova dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu
zverejnené 24.1.2017

Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
zverejnené 24.1.2017

Kúpna zmluva
Predmet zmluvy: Nájomný bytový dom
zverejnené 10.1.2017