Lodno

Zmluvy, Dohody 2018

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 30.12.2018

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 14.12.2018

Zmluva o dodávke plynu
zverejnené dňa 26.11.2018

Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu
zverejnené dňa 26.11.2018

Zmluva o dodávke plynu
zverejnené dňa 26.11.2018

Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu
zverejnené dňa 26.11.2018

Rozpis výdavkov financovaných z dotácie
zverejnené dňa 12.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie
zverejnené dňa 12.10.2018

Zmluva o dielo
zverejnené dňa 10.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie
zverejnené dňa 4.10.2018

Verejná vyhláška
zverejnené dňa 22.8.2018

Verejná vyhláška
zverejnené dňa 22.8.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie
zverejnené dňa 18.8.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie
zverejnené dňa 8.8.2018

Vyjadrenie k žiadosti o využití podperných bodov
zverejnené dňa 3.8.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie
zverejnené dňa 2.8.2018

Verejná vyhláška
zverejnené dňa 16.7.2018

Verejná vyhláška
zverejnené dňa 16.7.2018

Dodatok č.2
zverejnené dňa 6.6.2018

Zmluva o zabezpečení činnosti zodpovednej osoby
zverejnené dňa 26.5.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov
zverejnené dňa 26.5.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie
zverejnené dňa 16.4.2018

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.10.2017
zverejnené dňa 16.4.2018

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.4.2017
zverejnené dňa 1.4.2018

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 29.3.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
zverejnené dňa 19.3.2018

Dodatok k zmluve
zverejnené dňa 5.2.2018

-------------------------------Nájomné zmluvy-------------------------------

Nájomná zmluva(Ingrid Vnuková.)

Nájomná zmluva(Jana Mitková)

Nájomná zmluva(Jaroslava Hofferová)

Nájomná zmluva(Monika Romanová)

Nájomná zmluva(Mária Pavlíková)

Nájomná zmluva(Ľubomír Valiašek.)

Nájomná zmluva(Martin Suriak)

Nájomná zmluva(Matúš Hanidžiar)

Nájomná zmluva(Tatiana Káčerová.)

Nájomná zmluva(Eva Heltová)

Nájomná zmluva(Jaroslav Kuriak)

Nájomná zmluva(Lukáš Franek)

Nájomná zmluva(Natália Heltová)

Nájomná zmluva(Roman Plevko)

Nájomná zmluva(Mária Strelčíková.) zverejnené dňa 2.6.2018

Nájomná zmluva(Nikola Suriaková)

Nájomná zmluva(Oľga Tvrdá)

Nájomná zmluva(Pavol Lisko)

Nájomná zmluva(Soňa Pijáková.)

Nájomná zmluva(Viera Gazdíková)

zverejnené dňa 2.1.2018

-----------------------------------------------------------------------------------

Dodatok k zmluve o úvere
zverejnené dňa 24.1.2018