Lodno

Zápisnice a uznesenia OZ

Rok 2024

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 21.3.2024.

Zápisnica a uznesenie z mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 8.2.2024.

 

Rok 2023

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 28.12.2023.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 19.10.2023.

Informácia o zrušení riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, ktoré sa malo konať 28.9.2023.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 22.6.2023.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 18.5.2023.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 9.2.2023.

 

Rok 2022

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konané dňa 29.12.2022.

Zápisnica a uznesenie z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 28.11.2022.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 24.10.2022.

 Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 6.10.2022.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 25.8.2022.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 30.6.2022.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 28.4.2022.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 3.3.2022.

 

Rok 2021

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 16.12.2021.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 25.11.2021.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 30.9.2021.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 24.6.2021.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 27.5.2021.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 4.3.2021.

 

Rok 2020

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 29.12.2020.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 22.10.2020.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 28.9.2020.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 25.6.2020.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 28.5.2020.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 25.3.2020.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 27.2.2020.

 

Rok 2019

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 19.12.2019.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 14.11.2019.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 5.9.2019.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 27.6.2019.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 30.5.2019.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 30.4.2019.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 28.3.2019.

 

Rok 2018 

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 18.12.2018.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 29.11.2018.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 27.9.2018.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 28.6.2018.

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 3.5.2018.

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 22.3.2018.

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 8.2.2018.

 

Rok 2017

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 18.12.2017.

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 26.10.2017.

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 28.9.2017.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 31.8.2017.

Miestne komunikácie.

Uznesenie vo veci pojednávania o dedičstve.

Zápisnica a uznesenie z riadného zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 25.5.2017.

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 27.4.2017.

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 30.3.2017.

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 23.2.2017.

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 5.1.2017.

  

Rok 2016

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 15.12.2016.

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 1.12.2016.

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 27.10.2016.

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 29.9.2016.

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 25.8.2016.

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 30.6.2016.

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 26.5.2016.

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 5.5.2016.

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 7.4.2016.

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 25.2.2016.

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 28.1.2016.

 

Rok 2015

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 17.12.2015.

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 29.10.2015.

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 23.09.2015

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 20.08.2015

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 25.06.2015

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 28.05.2015

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, 
konaného dňa 12.05.2015

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 30.04.2015

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 26.03.2015

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 26.02.2015

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 29.01.2015

 

Rok 2014

Zápisnica a uznesenia z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 15.12.2014

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 09.10.2014

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstava v Lodne konaného dňa 30.06.2014

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodno konaného dňa 22.05.2014

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 10.04.2014

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 27.02.2014

 

Rok 2013

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 21.11.2013

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 26.09.2013

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 26.06.2013

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 25.04.2013

Zápisníca a uznesenia  z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 04.03.2013 

Zápisnica a uznesenia  z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 31.01.2013

 

Rok 2012

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 16. 08.2012

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 29.júna 2012

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 17.mája 2012

Zápisnica a uznesenia napísaná z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 2. 4.2012

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lodne, konaného dňa 27 .februára 2012

Zápisnica a uznesenia napísaná z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.1.2012