Lodno

Zmluvy 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie(Dobrovoľná požiarna ochrana SR)
zverejnené dňa 16.4.2019

Zmluva o dielo
zverejnené dňa 11.4.2019

Zmluva o dielo
zverejnené dňa 22.3.2019

Mandátna zmluva
zverejnené dňa 18.3.2019

Darovacie zmluvy
zverejnené dňa 12.3.2019

Zmluva o vykonaní praxe
zverejnené dňa 3.3.2019

Zmluva o dielo č.2
zverejnené dňa 7.2.2019

Zmluva o dielo č.1
zverejnené dňa 7.2.2019