Lodno

Zmluvy 2019

Zmluva o dodávke plynu
zverejnené dňa 17.10.2019

Rámcová kúpno predajná zmluva
zverejnené dňa 18.9.2019

Nájomná zmluva
zverejnené dňa 5.9.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie
zverejnené dňa 8.8.2019

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
zverejnené dňa 24.6.2019

Plán kontroly
zverejnené dňa 10.6.2019

Zmluva o spracovaní údajov
zverejnené dňa 20.5.2019

Dodatok č.2 k rámcovej zmluve o odpade
zverejnené dňa 17.5.2019

Ukončenie rámcovej zmluvy
zverejnené dňa 15.5.2019

Kúpna zmluva
zverejnené dňa 7.5.2019

Kúpna zmluva
zverejnené dňa 29.4.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie(Dobrovoľná požiarna ochrana SR)
zverejnené dňa 16.4.2019

Zmluva o dielo
zverejnené dňa 11.4.2019

Kolektívna zmluva
zverejnené dňa 5.4.2019

Zmluva o dielo
zverejnené dňa 22.3.2019

Mandátna zmluva
zverejnené dňa 18.3.2019

Darovacie zmluvy
zverejnené dňa 12.3.2019

Zmluva o vykonaní praxe
zverejnené dňa 3.3.2019

Zmluva o dielo č.2
zverejnené dňa 7.2.2019

Zmluva o dielo č.1
zverejnené dňa 7.2.2019