Lodno

Fotogaléria DHZ

 

Príhovor starostky obce 

 

Vážení spoluobčania, dôstojný pán farár,

dovoľte mi aby som dnes medzi nami a v našej obci privítala vzácnych hostí, ktorí

nám dnes na sv. Mikuláša priviezli krásny darček- hasičské vozidlo IVECO DEILY.

Vítam medzi nami podpredsedu vlády a ministra vnútra SR p. Róberta Kaliňáka,

poslanca NRSR a predsedu ŽSK p. Juraja Blanára, prednostu Krajského úradu Žilina p.

Vladimíra Macáška, prednostu Okresného úradu KNM Ľubomíra Gólisa, generálneho

sekretára Dobrov. požiarnej ochrany SR p. Vendelína Horvátha, riaditeľa Krajského

riaditeľstva Hasičs. a záchranného zboru v Žiline p. Jaroslava Kapusniaka a delegátov

Okresného výboru DPO SR z Kysuckého Nové Mesta.

Náš DHZ bol založený v roku 1926, vtedy naši hasiči mali iba ručnú striekačku, pri

nej museli byť 4 strojníci a kôň, ktorý striekačku ťahal na miesto požiaru. Hasiči sa zvolávali

k požiaru trúbkou, ktorej zvuk sa rozliehal celou dedinou. V r. 1976 na oslavu 50. výročia

DHZ sme dostali auto ŠKODU TAZ 1203 a požiarnu striekačku, ku ktorej už stačil iba 1

strojník. Táto technika nám slúžila do roku 2000. dnes dostávame takéto krásne auto, ktoré

bude pýchou pre našich hasičov. Dňa 13.11. 2015 sme v Žiline prevzali od p. ministra

protipovodňový vozík. Techniku máme, ako vidíme, na vysokej úrovni. Táto nám nesmierne

pomôže pri požiaroch, povodniach a iných kalamitách. Máme šikovných hasičov, ktorí chodia

na rôzne súťaže, vychovávajú mládež a v tomto čase aktívne a svojpomocne pomáhajú pri

stavbe hasičskej zbrojnice. K dnešnému dňu má DHZ obce Lodno 78 členov. Taktiež sa vedie

krúžok mladých hasičov v ZŠ, čiže rastie nová perspektívna generácia, ktorá túto techniku

bude využívať. Ešte jeden krát Vám z úprimného srdca za tieto dary ďakujeme.

 

  

 

Modernizovanie hasičskej organizácie v Lodne.

 

        „ Dňa 13.11.2015 zástupcovia DHZ Lodno spolu so starostkou obce Lodno Alžbetou Suriakovou prevzali v Žiline na námestí A.Hlinku od ministra vnútra SR  JUDr. Róberta Kaliňáka novú hasičskú techniku. Jedná sa o protipovodňový vozík, obsahom ktorého sú: elektrocentrála, plávajúce čerpadlo, kalové čerpadlo benzínové, kalové čerpadlo elektrické, hadice, savice.....

Preberania sa zúčastnili: Lisko Ľuboš, Kasaj Stanislav, Zajac Pavol, Suriak Miroslav, Martikáň Ján, Kasajová Katarína a Kasaj Dávid.“

 

 

  

HASIČSKÁ SÚŤAŽ
O POHÁR STAROSTKY OBCE, ROK 2015

Naši hasiči sa zúčastnili sv. omše
v Rudine na sv. Floriána.
Stáva sa tradíciou, že každý rok sa zídu hasičské zbory okresu Kysucké Nové Mesto v jednej z jeho obcí poďakovať a odovzdať dary za ochranu svojmu patrónovi sv. Floriánovi.
 Dňa 3.5.2015 sa sv. omša pri príležitosti osláv patróna hasičov sv. Floriána uskutočnila v kostole v obci Rudina.
 Zúčastnené hasičské zbory priniesli aj svoje zástavy. Prišli aj hostia: Vladimír Macášek, starostovia: Ďuroška, Ondreášová, ....
Sprievodu velil okresný veliteľ DHZ Ing.Peter Harcek. Po sv. omši sa hasiči presunuli do miestnej reštaurácie kde pani starostka s domácim DHZ pripravili chutné občerstvenie a posedenie spríjemnila aj "živá" hudba. DHZ Lodno prezentovali: Ľuboš Lisko, Michal Mrvečka a Ján Martikán so zástavou DHZ Lodno.

Fotografie z výročnej členskej schôdze DHZ Lodno, ktorá sa konala
dňa 01.03.2015

 
14. ročník pohárovej hasičskej súťaže v Obci Lodno, ktorá sa konala
dňa 22.6.2014 
 
 
Výročná členská schôdza hasičov r. 2014

 

Aktivity hasičov z Lodna  v roku 2013 

 

Vo februári 2013 sa konala v kulturnom dome výročná členská schôdza DHZ v Lodne

 

Dňa 5.1.2013 sa žiaci z krúžku „Mladý hasič“ zo základnej školy
v Lodne zúčastnili súťaže Zimné Halové hry mládeže v kultúrnom dome v Lopušných Pažitiach.
Zúčastnení žiaci: Denis Fuják
Denis Martikáň
Natália Kavčiaková
Lea Kasajová
Simona Kavčiaková
Kristína Lisková
Andrea Chyláková
Tomáš Minarovič
Vedúci kolektívu: Ľuboš Lisko
Hasička Simona Kavčiaková si prevzala od starostu obce Lopušné Pažite Antona Mrmusa, ocenenie za najmladšiu účastníčku súťaže.

 

Pracovné stretnutie s ministrom vnútra
Dňa 5.12.2012 sa v kultúrnom dome v Zborove konalo pracovné stretnutie dobrovoľných hasičov Kysúc s podpredsedom vlády, ministrom vnútra SRRobertom Kaliňákom.
Našu obec prezentoval predseda DHZ Lodno Ľuboš Lisko.

 

11. ročník súťaže "Pohár starostky Obce Lodno", ktorá sa uskutočnila dňa 24.6.2012 v Lodne.

 

V dňoch  2.7. - 3.7. 2011 Obec Lodno slávilo Petro-Pavlovské hody. Hody sa začali zapálením vojany už v sobotu.  O Petro-Pavlovskú tanečnú zábavu v prírode s vojanou  sa postarala Dedinská organizácia hasičov

 

 

 

Pán Karol Hušťava dostal významné  celoslovenské ocenenie, ktoré sa konalo v Žiline.

 

80. výročie DHZ v Lodne