Lodno

Tlačivá, dokumenty

Protokol z odovzdania DHZ TU

Správa o činnosti DHZ Lodno za rok 2020 a 2021 TU.

Správa o činnosti DHZ Lodno v roku 2017 TU.

Správa o činnosti DHZ Lodno v roku 2016 TU.

Vyhlásenie o poukázaní 2% resp. 3% výšky zaplatenej dane - TU.

Správa o činnosti DHZ Lodno v roku 2014 TU.

Zoznam členov DHZ v Lodne v roku 2014   TU

Zoznam členov DHZ v Lodne nájdete   TU

Výročnú správu z činnosti DHZ v Lodne za rok 2012 nájdete   TU

Výsledky súťaže: 11. roční "Pohár starostky Obce Lodno", ktorá sa uskutočnila dňa 24.06.2012 v Lodne. Nájdete  TU 

Fotografie z fotokroniky DHZ Lodno si môžete pozrieť   TU