Lodno

Zmluvy 2020

 -------------------------------Nájomné zmluvy-------------------------------

Nájomná zmluva(Ingrid Vnuková)

Nájomná zmluva(Jana Mitková)

Nájomná zmluva(Jaroslava Hofferová.)

Nájomná zmluva(Monika Romanová)

Nájomná zmluva(Monika Šutá.) zverejnené dňa 2.6.2020

Nájomná zmluva(Ľubomír Valiašek)

Nájomná zmluva(Martin Suriak)

Nájomná zmluva(Matúš Hanidžiar)

Nájomná zmluva(Tatiana Káčerová)

Nájomná zmluva(Eva Heltová.)

Nájomná zmluva(Jaroslav Kuriak.)

Nájomná zmluva(Lukáš Franek.)

Nájomná zmluva(Natália Heltová)

Nájomná zmluva(Mária Strelčíková.) zverejnené dňa 2.6.2020

Nájomná zmluva(Nikola Hofferová.)

Nájomná zmluva(Oľga Tvrdá.)

Nájomná zmluva(Pavol Lisko.)

Nájomná zmluva(Soňa Vilčeková)

Nájomná zmluva(Viera Pauerová.)

zverejnené dňa 31.12.2020

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní auditorských služieb
zverejnené dňa 22.12.2020

Dodatok č.1 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zverejnené 1.12.2020

Zmluva o výpožičke
zverejnené dňa 28.11.2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
zverejnené dňa 28.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej pomoci
zverejnené dňa 5.11.2020

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 5.11.2020

Dodatok č.1 k poistnej zmluve
zverejnené dňa 12.10.2020

Dodatok č.2 k poistnej zmluve
zverejnené dňa 12.10.2020

Kúpna zmluva
zverejnené dňa 5.9.2020

Kúpna zmluva
zverejnené dňa 2.9.2020

Kúpna zmluva
zverejnené dňa 2.9.2020

Nájomná zmluva č.1
zverejnené dňa 2.9.2020

Zmluva o bezplatnom prenájme techniky
zverejnené dňa 21.8.2020

Zmluva o spolupráci
zverejnené dňa 11.7.2020

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby
zverejnené dňa 10.7.2020

Dodatok č.3 o zbere a preprave komunálneho odpadu
zverejnené dňa 19.5.2020

Dodatok k zmluve o dielo
zverejnené dňa 25.4.2020

Zmluva o dielo
zverejnené dňa 25.4.2020

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 15.4.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
zverejnené dňa 1.4.2020

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 31.3..2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z DPO
zverejnené dňa 19.3..2020

Zmluva o poskytovaní servisných služieb
zverejnené dňa 10.3..2020

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 28.2.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie
zverejnené dňa 28.2.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom
zverejnené dňa 4.2.2020

Zmluva o spolupráci pri financovaní
zverejnené dňa 21.1.2020