Lodno

Zmluvy, Dohody 2017

Záložná zmluva

zverejnené 27.12.2017

Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: Peňažný dar
zverejnené 25.12.2017 

Zmluva o dodávke plynu
zverejnené 18.12.2017

Auditorská správa za rok 2016
zverejnené 14.12.2017

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
zverejnené 5.12.2017

Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: Peňažný dar
zverejnené 30.11.2017

Ukončenie zmluvy o dielo
zverejnené 30.11.2017

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
zverejnené 9.11.2017

Zmluva o budúcej zmluve
zverejnené 31.10.2017

Darovacia zmluva
zverejnené 25.10.2017

Zmluva o bezplatnom prenájme techniky
zverejnené 13.10.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov
zverejnené 10.10.2017

Rámcová kúpna zmluva
zverejnené 10.10.2017

Mandátna zmluva
zverejnené 28.9.2017

Zmluva o výpožičke podperných bodov
zverejnené 21.9.2017

Zmluva o dielo
zverejnené 18.9.2017

Zmluva
Predmet zmluvy: Plastové okná
zverejnené 8.9.2017

Dodatok k zmluve o úvere
zverejnené 30.8.2017

Nájomná zmluva
Prenajímateľ: Slovenský vodohospodárenský podnik
zverejnené 12.8.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie
zverejnené 2.8.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
zverejnené 28.6.2017

Zmluva o spolupráci
zverejnené 11.6.2017

Záložná zmluva
zverejnené 26.5.2017

Zmluva o poskytovaní služieb a licenčná zmluva
zverejnené 23.5.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie
zverejnené 9.5.2017

Verejná vyhláška
Predmet zmluvy: Oznámenie o začatí územného konania
zverejnené 9.5.2017

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
zverejnené 31.3.2017

Zmluva o poskytovaní servisných služieb
zverejnené 6.4.2017

Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: Peňažný dar
zverejnené 31.3.2017

Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
zverejnené 15.3.2017

Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
zverejnené 13.3.2017

Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: Peňažný dar
zverejnené 28.2.2017

Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: Peňažný dar
zverejnené 13.2.2017

----------------NÁJOMNÉ ZMLUVY--------------------

Nájomná zmluva(Peter Roman)

Nájomná zmluva(Oľga Tvrdá)

Nájomná zmluva(Viera Gazdíková)

Nájomná zmluva(Jaroslava Hofferová)

Nájomná zmluva(Pavol Lisko)

Nájomná zmluva(Nikola Suriaková)

Nájomná zmluva(Eva Heltová.) zverejnené dňa 21.12.2017

Nájomná zmluva(Jaroslav Kuriak.) zverejnené dňa 31.12.2017

Nájomná zmluva(Lukáš Franek)

Nájomná zmluva(Natália Heltová)

Nájomná zmluva(Mária Pavlíková)

Nájomná zmluva(Martin Suriak)

Nájomná zmluva(Matúš Hanidžiar)

Nájomná zmluva(Štefan Pavlík)

Nájomná zmluva(Soňa Pijáková)

Nájomná zmluva(Ingrid Vnuková)

Nájomná zmluva(Marta Strelčíková)

zverejnené 2.1.2017

---------------------------------------------------------------

Súhrnný návrh poistnej zmluvy
zverejnené 25.1.2017

Rámcova dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu
zverejnené 24.1.2017

Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
zverejnené 24.1.2017

Kúpna zmluva
Predmet zmluvy: Nájomný bytový dom
zverejnené 10.1.2017