Lodno

Zmluvy, Dohody 2014

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

 

Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č.793/2013/UZ

strana 1, strana 2, strana 3
zverejnené dňa 30.12.2014

 

Dodatok č.1 k zmluve o prevode nehnuteľností z 28.10.2014
zverejnené dňa 22.12.2014

 

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
strana 1, strana 2, strana 3, strana 4
zverejnené dňa 05.12.2014

 

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 11.11.2014

Zmluva o prevode nehnuteľností
zverejnené dňa 28.10.2014

Dodatok č.2 k poisten zmluve č.: 5720046962

Strana 1,  Strana 2
zverejnené dňa 16.10.2014

Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.: 5720046962 

Strana 1,  Strana 2 

zverejnené dňa 16.10.2014

Zmluva o dielo č. 4914.4080009VCH  Protipovodňové opatrenia a regulácia toku Lodňanka

strana 1strana 2strana 3strana 4strana 5, strana 6strana 7strana 8strana 9, strana 10strana 11strana 12strana 13strana 14, strana 15, strana 16strana 17  

zverejnené dňa 04.10.2014

Zmluva o dielo č.10/2014 na externý projektový manažment
zverejnené dňa 20.08.2014

Zmluva o prevode nehnuteľností - Kúpna zmluva

zverejnené dňa 24.05.2014

Zmluva o prevode nehnuteľností - Kúpna zmluva

zverejnené dňa 24.05.2014

Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti

zverejnené dňa 17.04.2014

Zmluva o poskytnutí dotácii na základe Všeobecného záväzného nariadenia
zverejnené dňa 01.01.2014