Lodno

Zmluvy, Dohody 2016

Zmluva o dodávke plynu
zverejnené dňa 23.12.2016

Zmluva o dodávke elektriny
zverejnené dňa 23.12.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov
zverejnené dňa 15.12.2016

Rámcová dohoda o dodávke elektrickej energie
Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu 
zverejnené dňa 5.12.2016

Zmluva o úvere
Zmluva o účte Komunal
Zmluva o elektronických službách
Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve
Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty
Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy
Všeobecné obchodné podmienky
Sadzobník
Zverejnenie k účtu Komunal
Zverejnenie k elektronickým službám
zverejnené dňa 29.11.2016

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
zverejnené dňa 25.11.2016

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
zverejnené dňa 25.11.2016

Správa nezávislého audítora
zverejnené dňa 25.11.2016

Auditorská správa

zverejnené dňa 26.10.2016

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
zverejnené dňa 26.10.2016

 

Zmluvy o pristúpení k príležitostnému spoločnému obstarávaniu elektrickej energie

Mesto Dolný Kubín

Mesto Rožňava

Mesto Sereď

Mesto Tornaľa

Mesto Turzovka

Nemocnica s poliklinikou n.o. Revúca

NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov

Obec Belá nad Cirochou

Obec Brusno

Obec Divín

Obec Doľany

Obec Klenovec

Obec Kokava nad Rimavicou

Obec Krasňany

Obec Likavka

Obec Lovinobaňa

Obec Oravská Lesná

Obec Pribylina

Obec Šuňava

Slovenská Ves

Zmluvy o pristúpení k príležitostnému spoločnému obstarávaniu zemného plynu

Mesto Dolný Kubín

Nemocnica s poliklinikou n.o. Revúca 

NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov

Obec Brusno

Obec Drienov

Obec Jánovce

Obec Kokava nad Rimavicou

Obec Likavka

Obec Veľký Grob

Obec Dolná Streda

Rapovce

Správa majetku Sereď
zverejnené dňa 4.10.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov
zverejnené dňa 1.10.2016

Dohoda o vykonávaní aktivačných činností
zverejnené dňa 28.6.2016

Dodatok k zmluve zo dňa 14.12.2015

Predmet zmluvy: Vykonávanie aktivačných činností formou menších obecných prác
zverejnené dňa 3.6.2016

Notárska zápisnica 
Predmet: Cintorín
zverejnené dňa 27.5.2016

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačných činností
zverejnené dňa 29.4.2016

Zmluva o zriadení vecného bremena
zverejnené dňa 21.4.2016

Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: Prístavba a prestavba domu smútku.
Zverejnené dňa 21.4.2016

Nájomná zmluva
Predmet zmluvy: Pivničné priestory TJ Lodno
Zverejnené dňa 21.4.2016

Zmluva Slovgram
Predmet zmluvy: Výroba zvukových a audiovizuálnych záznamov
Zverejnené dňa 21.4.2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zverejnené dňa 15.4.2016

Dodatok zmluvy o odpadoch
Zverejnené dňa 15.4.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie
zverejnené dňa 14.4.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie
Zverejnené dňa 14.4.2016

Zmluva o odbere odpadov
Zverejnené dňa 12.4.2016

Darovacia zmluva, BUKOV VOZ
Zverejnené dňa 24.3.2016

Preberací protokol MP Profit PB
Zverejnené dňa 24.3.2016

Zmluva č. 1611110
Zverejnené dňa 24.3.2016

Zmluva č. 76258 o poskytnutí dotácie
zverejnené dňa 11.3.2016

Dodatok č.2
Predmet zmluvy: Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
zverejnené dňa 25.2.2016

Darovacia zmluva, BUKOV VOZ
Zverejnené dňa 24.2.2016

Zmluva na vypracovanie štúdie o uskutočniteľnosti
Zverejnené dňa 23.2.2016

Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: 
Rekonštrukcia domu smútku.
zverejnené dňa 29.1.2016

Dodatok č.1
Predmet zmluvy:
 Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
zverejnené dňa 28.1.2016

Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: Rekonštrukcia podkrovných priestorov ZŠ.

Zverejnené dňa 11.1.2016