Lodno

Faktury 2017

Dodávateľ

(po kliknutí na dodávateľa sa otvorí kópia faktúry)

Typ súboru Dátum zverejnenia
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  30.12.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  30.12.2017
 Daniel Suriak  PDF  30.12.2017
 Milan Delinčák - BUKOV VOZ  PDF  30.12.2017
 Milan Delinčák - BUKOV VOZ  PDF  30.12.2017
 Mittelham Eduard  PDF  30.12.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  30.12.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  30.12.2017
 Code s.r.o.  PDF  30.12.2017
 Kooperativa a.s.  PDF  30.12.2017
 MediaDIDA s.r.o.  PDF  30.12.2017

 Mittelham Eduard

 PDF
 30.12.2017

 Milan Delinčák - BUKOV VOZ

 PDF  30.12.2017

 Milan Delinčák - BUKOV VOZ

 PDF  30.12.2017

 Milan Delinčák - BUKOV VOZ

 PDF  30.12.2017
 KP s.r.o.  PDF  30.12.2017
 Industry Solutions a.s.  PDF  30.12.2017
 Mladý záchranár o.z.  PDF  30.12.2017
 František Šarlina  PDF  30.12.2017
 Code s.r.o.  PDF  30.12.2017
 Milan Delinčák - BUKOV VOZ  PDF  30.12.2017
 Lightnet s.r.o.  PDF  30.12.2017
 Lightnet s.r.o.  PDF
 30.12.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  30.12.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF   30.12.2017
 Lightnet s.r.o.  PDF  30.12.2017
 Lightnet s.r.o.  PDF  30.12.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  30.12.2017
 SPP a.s.  PDF  30.12.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  30.12.2017
 UNIQA a.s.  PDF  30.12.2017
 Alena Šamajová V.A.Š.  PDF
 30.12.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  30.12.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  30.12.2017
 WAY-COPY SK s.r.o.  PDF  30.12.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  30.12.2017
 UNIPAL KNM s.r.o.  PDF  30.12.2017
 Radovan Okuliar  PDF  30.12.2017
 Radovan Okuliar  PDF  30.12.2017
 MPO Metal s.r.o.  PDF  30.12.2017
 SPP a.s.  PDF  30.12.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  30.12.2017
 INPROST s.r.o.  PDF  30.12.2017
 Peter Ondreáš - PRIMASTAV  PDF  30.12.2017
 Daniel Suriak  PDF
 30.12.2017
 Kovler s.r.o.  PDF  30.12.2017
 JUDr. Peter Strapáč, PhD.  PDF  30.12.2017
 OK Comp s.r.o.  PDF  30.12.2017
 Združenie obcí  PDF  30.12.2017
 Martin Roman  PDF  30.12.2017
 Kooperativa a.s.  PDF  30.12.2017
 SPEDOS s.r.o.  PDF  30.12.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF
 30.12.2017
 ESET spol. s.r.o.  PDF  23.11.2017
 Rajo a.s.  PDF  23.11.2017
 Ing. Tencer Teofil - TENCO  PDF  23.11.2017
 KALIBRA SK s.r.o.  PDF  23.11.2017
 Mittelham Eduard  PDF  23.11.2017
 Mittelham Eduard  PDF  23.11.2017

 Mittelham Eduard

 PDF
 23.11.2017

 Milan Delinčák - BUKOV VOZ

 PDF  21.11.2017

 Milan Delinčák - BUKOV VOZ 

 PDF  21.11.2017
 Milan Delinčák - BUKOV VOZ  PDF  21.11.2017
 Kooperativa a.s.  PDF  21.11.2017
 SLOVACOM s.r.o.  PDF  21.11.2017
 Kooperativa a.s.  PDF
 21.11.2017
 Industry Solutions a.s.   PDF  21.11.2017
 Industry Solutions a.s.  PDF  21.11.2017
 Vladimír Reguly  PDF  21.11.2017
 T+T a.s.  PDF  21.11.2017
 AVECAN Slovakia s.r.o.  PDF  21.11.2017

 Slovenský futbalový zväz

 PDF  21.11.2017
 Slovenský futbalový zväz  PDF  21.11.2017
 Slovenský futbalový zväz  PDF  21.11.2017
 ŠEVT a.s.  PDF  21.11.2017
 T+T a.s.  PDF
 21.11.2017
 T+T a.s.  PDF
 21.11.2017

 PC Support s.r.o.

 PDF  21.11.2017

 PC Support s.r.o.

 PDF  21.11.2017
 PC Support s.r.o.  PDF  21.11.2017
 PEJM s.r.o.  PDF
 21.11.2017
 Slovenská legálna metrológia n.o.  PDF  21.11.2017
 STAVMONT s.r.o.  PDF  21.11.2017
 Milan Delinčák - BUKOV VOZ  PDF  21.11.2017
 KOMENSKY s.r.o.  PDF  21.11.2017
 Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO  PDF
 21.11.2017
 SSE a.s.   PDF   21.11.2017 
 SSE a.s.   PDF   21.11.2017 
 MAGNA ENERGIA a.s.   PDF   21.11.2017 
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF   21.11.2017 
 Industry Solutions a.s.   PDF   21.11.2017 
 Ptáček - veľkoobchod a.s.   PDF   21.11.2017 
 PRIMASTAV  PDF   21.11.2017 
 Ptáček - veľkoobchod a.s.   PDF   21.11.2017 
 Alena Šamajová   PDF   21.11.2017 
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF   21.11.2017 
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  21.11.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  21.11.2017
 Industry Solutions a.s.  PDF  21.11.2017
 DAQE Slovakia s.r.o.  PDF  21.11.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  21.11.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  21.11.2017
 Ing. Zuzana Žideková  PDF  21.11.2017
 EKOPROFIL s.r.o.  PDF  21.11.2017
 SPP a.s.  PDF  21.11.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF
 21.11.2017
 JUDr. Peter Strapáč, PhD.  PDF  21.11.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  21.11.2017
 WAY COPY SK s.r.o.  PDF  21.11.2017
 SEVAK a.s.  PDF  21.11.2017
 SAD a.s.  PDF  21.11.2017
 SEVAK a.s.  PDF  21.11.2017
 SEVAK a.s.  PDF  21.11.2017
 SEVAK a.s.  PDF  21.11.2017
 UNIQA poisťovňa a.s.  PDF  21.11.2017
 Daniel Suriak  PDF
 21.11.2017
 Dušan Kvašňovský  PDF  10.10.2017
 Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV  PDF  10.10.2017
 WAY-COPY s.r.o.  PDF  10.10.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF
 10.10.2017
 Alena Šamajová  PDF  5.10.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  5.10.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  5.10.2017
 SPP a.s.  PDF  4.10.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  4.10.2017
 SPP a.s.  PDF  4.10.2017
 SOFT-GL s.r.o.  PDF  4.10.2017
 Stanislav Helt  PDF  4.10.2017
 RAABE s.r.o.  PDF  4.10.2017
 ŠEVT a.s.  PDF  4.10.2017
 KOOPERATIVA a.s.  PDF  4.10.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  4.10.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  4.10.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  4.10.2017
 T + T a.s.  PDF  4.10.2017
 K & T spol. s.r.o.  PDF  4.10.2017
 KOOPERATIVA a.s.  PDF  4.10.2017
 Ing. Zuzana Žideková  PDF  4.10.2017
 KOOPERATIVA a.s.  PDF  4.10.2017
 Allianz a.s.  PDF  4.10.2017
 Šimon Kavčiak  PDF  4.10.2017
 EKOSTAV GROUP s.r.o.  PDF  4.10.2017
 Industry Solutions a.s.  PDF
 14.9.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF
 14.9.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF
 14.9.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF
 14.9.2017
 WAY-COPY SK s.r.o.  PDF
 14.9.2017
 Peter Ondrejáš- PRIMASTAV  PDF  8.9.2017
 SPP a.s.  PDF  8.9.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  8.9.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  8.9.2017
 Milan Macúš  PDF  8.9.2017
 Ivan Plevko  PDF  8.9.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  8.9.2017
 Firesystem s.r.o.  PDF  8.9.2017
 T+T a.s.  PDF  8.9.2017
 Industry Solutions a.s.  PDF  8.9.2017

 MAGNA ENERGIA a.s.

 PDF  8.9.2017

 Slovak Telekom a.s.

 PDF  8.9.2017
 T+T a.s.  PDF  8.9.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  8.9.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  8.9.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  8.9.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  18.8.2017
 Ing. Lívia Bariaková  PDF  18.8.2017
 SPP a.s.  PDF  2.8.2017
 MARTAUS s.r.o.  PDF  2.8.2017
 DAQE Slovakia s.r.o.  PDF  2.8.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  2.8.2017

 Slovak Telekom a.s.

 PDF  2.8.2017

 PC support s.r.o.

 PDF  20.7.2017
 PC support s.r.o.  PDF  20.7.2017
 PC support s.r.o.  PDF  20.7.2017
 BEKWOODCOTE s.r.o.  PDF  20.7.2017

 Euro-KP s.r.o.

 PDF  20.7.2017

 Euro-KP s.r.o.

 PDF  20.7.2017
 Euro-KP s.r.o.  PDF  20.7.2017
 ŠEVT a.s.  PDF  20.7.2017

 Stiefel Eurocart s.r.o.

 PDF  20.7.2017
 M. Medlen- Jurisdat  PDF  20.7.2017
 Stiefel Eurocart s.r.o.  PDF  20.7.2017

 MAGNA ENERGIA a.s.

 PDF  20.7.2017

 MAGNA ENERGIA a.s.

 PDF  20.7.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  20.7.2017
 Industry Solutions a.s.  PDF  20.7.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  20.7.2017
 WNET-Technology s.r.o.  PDF  20.7.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  20.7.2017
 Jozef Smrhola OLYMP  PDF  20.7.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  4.7.2017
 Daniel Suriak  PDF  3.7.2017
 SPP a.s.  PDF  3.7.2017
 Mittelham Eduard  PDF  3.7.2017
 SPP a.s.  PDF  3.7.2017
 ŠEVT a.s.  PDF
 3.7.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  28.6.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  28.6.2017
 T+T a.s.  PDF  28.6.2017
 Obec Lodno  PDF  28.6.2017
 Industry Solutions a.s.  PDF  28.6.2017
 František Hunčík  PDF  28.6.2017
 UNIQA a.s.  PDF  28.6.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  28.6.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  28.6.2017
 KOOPERATIVA a.s.  PDF
 28.6.2017
 Kros a.s.  PDF  18.6.2017
 SOTAC s.r.o.  PDF  18.6.2017
 Ivo Agency  PDF  18.6.2017
 Martin Krchnavý - CODES  PDF  18.6.2017
 Ing. Ján Krchnavý - CODES  PDF  18.6.2017
 Mladý záchranár o.z.  PDF  18.6.2017
 Mária Húšťavová  PDF  18.6.2017
 Mgr. Radek Vaníček  PDF  18.6.2017
 ASC s.r.o.  PDF  18.6.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  18.6.2017
 Branislav Palúch  PDF  18.6.2017
 Branislav Palúch  PDF  18.6.2017
 Mgr. Radek Vaníček  PDF  18.6.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  8.6.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  8.6.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  8.6.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  8.6.2017
 SPP a.s.  PDF  8.6.2017
 Peter Masnica  PDF  8.6.2017
 Daniel Suriak  PDF  1.6.2017
 EKOSTAV  PDF  1.6.2017
 EURO-KP, s.r.o.  PDF  1.6.2017
 EURO-KP, s.r.o.  PDF  1.6.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  23.5.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  23.5.2017
 Remek s.r.o.  PDF  23.5.2017
 Industry Solution a.s.  PDF  23.5.2017
 T+T a.s.  PDF  23.5.2017
 Ing. Anna Tomašcová  PDF  23.5.2017
 František Ondrejáš
 PDF  23.5.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  11.5.2017

 MAGNA ENERGIA a.s.

 PDF  11.5.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  11.5.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  11.5.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  11.5.2017
 Radoslav Vrábel  PDF  11.5.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  9.5.2017
 SPP a.s.  PDF  9.5.2017
 IVES Košice   PDF  9.5.2017
 Milan Minár  PDF  9.5.2017
 Daniel Suriak  PDF  9.5.2017
 Pavol Kaša  PDF  9.5.2017
 Vladimír Kavčiak  PDF  9.5.2017
 Dušan Kvašňovský  PDF  9.5.2017

 SEVAK a.s.

 PDF  9.5.2017

 SEVAK a.s.

 PDF  9.5.2017

 SEVAK a.s.

 PDF  9.5.2017
 SEVAK a.s.  PDF  9.5.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  26.4.2017
 T + T a.s.  PDF  26.4.2017
 HOBLA s.r.o.  PDF  26.4.2017
 Milan Delinčák - BUKOV VOZ  PDF  26.4.2017
 Firesystem s.r.o.  PDF  26.4.2017
 IVES Košice  PDF  26.4.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  26.4.2017
 IS- Industry solutions a.s.  PDF  14.4.2017
 National Pen  PDF  14.4.2017
 Základná škola   PDF  14.4.2017
 Milan Delinčák BUKOV VOZ  PDF  14.4.2017
 Milan Macúš  PDF  14.4.2017

 MAGNA ENERGIA a.s.

 PDF  14.4.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  14.4.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  14.4.2017
 Allianz a.s.  PDF  14.4.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  14.4.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  14.4.2017
 MAPA Slovakia DIGITAL s.r.o.  PDF  14.4.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  8.4.2017
 SPP a.s.  PDF  8.4.2017
 SPP a.s.  PDF  8.4.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  8.4.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  8.4.2017
 Daniel Suriak  PDF  8.4.2017
 Občianské združenie Fonéma  PDF  6.4.2017
 Tlačiareň IRIS s.r.o.  PDF  6.4.2017
 Milan Macúš  PDF  4.4.2017
 Dušan Kvašňovský  PDF   28.3.2017 
 Slovak Telekom a.s.  PDF   28.3.2017 
 Slovak Telekom a.s.  PDF   28.3.2017 

 Milan Delinčák - BUKOV VOZ

 PDF   28.3.2017 
 Code s.r.o.  PDF   28.3.2017 
 SPP a.s.  PDF   28.3.2017 
 MAGNA Energia a.s.  PDF   28.3.2017 
 Slovenský vodohospodárenský podnik  PDF   28.3.2017 
 Slovgram  PDF   28.3.2017 
 T+T a.s.  PDF   28.3.2017 
 Milan Delinčák - BUKOV VOZ  PDF   28.3.2017 
 HOBLA s.r.o.  PDF   28.3.2017 
 GENERALI posiťovňa a.s.  PDF   28.3.2017
 T+T a.s.  PDF  14.3.2017
 EDU Work s.r.o.  PDF  14.3.2017

 MAGNA ENERGIA a.s.

 PDF  14.3.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  14.3.2017
 Martin Poliak - SIDMA  PDF  10.3.2017
 Office Depot s.r.o.  PDF  10.3.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  10.3.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  10.3.2017
 MK hlas s.r.o.  PDF  8.3.2017
 Milan Delinčák - BUKOV VOZ  PDF   8.3.2017
 CASEL s.r.o.  PDF  8.3.2017
 Ing. Martin Novotný  PDF  6.3.2017
 WAY-COPY SK s.r.o.  PDF  6.3.2017
 SPP a.s.  PDF  6.3.2017
 Martin Roman  PDF  6.3.2017
 Daniel Suriak  PDF  6.3.2017
 Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová  PDF  6.3.2017
 EKOPROFIL s.r.o.  PDF  6.3.2017
 SOZA  PDF  28.2.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  28.2.2017
 Grantum s.r.o.  PDF  28.2.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  28.2.2017
 EKOPROFIL s.r.o.  PDF  28.2.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  21.2.2017
 MAGNA ENERGIE a.s.  PDF  21.2.2017

 U psej matere

 PDF  21.2.2017

 MAGNA ENERGIA a.s.

 PDF  21.2.2017

 MAGNA ENERGIA a.s.

 PDF  21.2.2017
 MAGNA ENERGIA a.s.  PDF  21.2.2017
 SPP a.s.  PDF  21.2.2017
 BINS s.r.o.  PDF  21.2.2017
 Martin Poliak - SIDMA  PDF  21.2.2017
 T + T a.s.  PDF  17.2.2017
 Casel s.r.o.  PDF  17.2.2017
 Milan Delinčák - BUKOV VOZ  PDF  17.2.2017
 Štefan Kocúr  PDF  17.2.2017
 Ľudovít Chylák  PDF  14.2.2017
 EKOPROFIL s.r.o.  PDF  14.2.2017
 PORADCA s.r.o.  PDF  14.2.2017
 Kooperativa a.s.  PDF  13.2.2017
 Ing. Zuzana Žideková  PDF  13.2.2017
 MIL System s.r.o.  PDF  13.2.2017
 Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.  PDF  13.2.2017
 Milan Delinčák - BUKOV VOZ  PDF  13.2.2017
 Štefan Kocúr  PDF  13.2.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  13.2.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  13.2.2017
 Daniel Suriak  PDF  13.2.2017
 SPP a.s.  PDF  13.2.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  13.2.2017
 SSE a.s.  PDF  3.2.2017
 SSE a.s.  PDF  3.2.2017
 SSE a.s.  PDF  3.2.2017
 SSE a.s.  PDF  3.2.2017
 SSE a.s.  PDF  3.2.2017
 SSE a.s.  PDF  3.2.2017
 KROS a.s.  PDF  3.2.2017
 Regionálne vydavateľstvo  PDF  3.2.2017
 WNET Technology s.r.o.  PDF  3.2.2017
 Daniel Suriak  PDF  3.2.2017
 TENCO  PDF  30.1.2017
 KURATÍVA s.r.o.  PDF  24.1.2017
 Castol & Pollux s.r.o.  PDF  24.1.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  24.1.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  24.1.2017
 SANAT HOLDING s.r.o.  PDF  24.1.2017
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva  PDF  24.1.2017
 T+T a.s.  PDF  24.1.2017
 SPP a.s.  PDF  24.1.2017
 SPP a.s.  PDF  24.1.2017
 EKOPROFIL s.r.o.  PDF  17.1.2017
 EURO - KP, s.r.o.  PDF  15.1.2017
 MPO - Metal, s.r.o.  PDF  15.1.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  15.1.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  15.1.2017
 Slovak Telekom a.s.  PDF  9.1.2017
 Baribal s.r.o.  PDF  4.1.2017