Lodno

Poľovníctvo v našej obci

História poľovníctva

Už história opisuje, že lesy a okolité lúky patrili Budatínskemu panstvu, a to grófovi Csákymu, ktorý vlastnil Budatínsky zámok. Bol to vysoký, štíhly človek, ktorý rád jazdil na koňoch. V obci Povina mal svoju hájovňu, kde prespával a jazdeckú dráhu. Ticho a kľud nachádzal v osade u Tatari. Bol vášnivým poľovníkom, často lovil v Kysuckých lesoch.

Nepojmenovan

 Gróf Gejza Csáky

V minulosti si ľudia v lesoch a na lúkach nemohli robiť čo chceli. Pánom bol horár, ktorý dával pozor na všetky prírodné javy okolo prírody. V našej obci to bol Justín Vavrek. Slúžil ako strážca hôr a zvery v službách grófa Csákyho. Nikto nesmel zbierať lesné plody, ani kosiť trávu, či zbierať huby, museli mať zvláštne povolenie z panstva z Budatína.

Gróf Csáky chodil poľovať aj do Lodna, prichádzal na koči aj s kočišom, ktorý ťahala pára koní, kde ho už čakali ďalší poľovníci z našej obce. V čase poľovačiek musel obecný lesník Vavrek zabezpečiť honcov – domácich mužov, ktorí počas poľovačky robili po lese krik a hluk z palicami, aby nahnali divú zver k Grófovi a ten si mohol strelil nejakú trofej. Čo sa týkalo zveri zdržiavalo sa tu od diviakov až po vlka a niekoľko kusov operencov. Na vrchu Černatín bola na lúke postavená menšia chatka – chalúpka, kde sa po poľovačke odpočívalo a spoločne hodovalo. Spomína sa, že už v minulosti cez naše lesy prechádzali a zdržiavali sa aj vlci, pričom na chytanie týchto šeliem slúžila pasť, takzvaná vlčia jama, ktorá bola vykopaná na vrchu Černatín.

Po rokoch po vojne sa všetko zmenilo, lesy patrili už len obciam, a tak sa staral o lesy samotný lesník Justín Vavrek. Z minulosti sa spomína aj o ďalších poľovníkoch a to: Šimon Suriak, Viliam Ondreáš, Ľudovít Lisko, Jozef Lisko, Ludvik Suriak, Milan Pavlík, Martin Kolembus, Štefan Pavlík a Milan Macejko.

V súčasnosti patrí obec Lodno do poľovníckeho združenia Kremienok Povina. Toto združenie tvoria obce Povina, Kysucký Lieskovec a Lodno.

 

Súčasný stav poľovníkov v obci Lodno:

Dušan Chylák

Marián Chylák

Ivan Martikán

Milan Obrk

Dušan Hmíra

 

Čakatelia:

Peter Obrk

Jaroslav Macáš

Dušan Martikán

Vladimír Fujak

 

Kandidáti na poľovníka

Jozef Jedinák

Radoslav Jedinák

Dušan Kvašňovský

 

Predvianočná poľovačka v roku 2015