Lodno

Verejná obchodná súťaž

Obec Lodno vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž „Investičný úver pre obec Lodno“. Podrobné informácie nájdete - TU.

zverejnené dňa 30.9.2016